AMMEVEJLEDNING

Jeg er certificeret ammevejleder med speciale i orofaciale dysfunktioner, stramt tungebånd, OMFT og børn med spiseproblemer

Jeg tilbyder grundig, omsorgsfuld og kompetent ammevejledning i min klinik eller  hjemme hos dig.

Jeg har erfaring med vejledning inden for mange områder - her iblandt:

 • Generel amme-etablering
 • Babys sutteteknik - herunder også vurdering af babys mundmotorik og forbedring af denne
 • Ammestillinger
 • Ønsker om at komme af med ammebrikker
 • Fagligt kvalificeret vurdering af evt. tungebåndsproblematikker
 • Øgning af mælkeproduktion
 • Langtidsamning
 • Ammeaversioner
 • Nedtrapning af amning
 • Kombination af amning og supplering med f.eks. flaske
 • Ønske om ammestop


Min ammevejledning er præget af god tid og ro til at blive hjulpet godt og trygt i gang med amningen


Ammevejledning kan foregå hjemme hos dig (der betales for kørsel) eller online.

Jeg foretrækker at komme hjem til dig.

Priser:


Alm. vejledning: 1495,- kr.:

 • indledende mailkorrespondance
 • op til 1½ timers vejledning (i min klinik, ved hjemmebesøg eller online vejledning. Bemærk: der betales for kørsel til hjemmebesøg)
 • skriftlig handlingsplan på baggrund af vejledningssessionen
 • mulighed for opfølgende en telefonsamtale (15 minutter) eller mailsvar ved spørgsmål i op til 14 dage efter vejledningsdatoen


Opfølgende vejledning: 995,- kr.:

 • indledende mailkorrespondance
 • op til 1 times vejledning (i min klinik, ved hjemmebesøg eller online vejledning. Bemærk: der betales for kørsel til hjemmebesøg)
 • skriftlig handlingsplan på baggrund af vejledningssessionen
 • mulighed for en opfølgende telefonsamtale (15 minutter) eller mailsvar ved spørgsmål i op til 14 dage efter vejledningsdatoen


Ammeforberedende vejledning: 995,- kr.:

 • indledende mailkorrespondance
 • op til 1 times vejledning med fokus på at blive klædt godt på til at skulle amme sit lille barn, når det er kommet til verden (i min klinik, ved hjemmebesøg eller online vejledning. Bemærk: der betales for kørsel til hjemmebesøg)
 • Skriftligt materiale om den første tid med amning
 • mulighed for at få svar på spørgsmål til det skriftlige materiale 

Jeg har disse relevante uddannelser/kurser i forhold til ammevejledning:

 • Certificeret ammevejleder - ved Astrid Givard og Elisa Luna
 • Basiskursus i orofaciale dysfunktioner herunder stramt tungebånd - ved OMFT Akademiet
 • OMFT kursus - ved OMFT Akademiet
 • Test af primitive reflekser - ved Lene Munck
 • SOS Approach to Feeding - ved Dr. Kay A. Toomey, PhD og Dr. Erin S. Ross, PhD


Jeg er i gang med disse relevante uddannelser/kurser i forhold til ammevejledning:

 • Børnesundhedsvejleder - ved Anette Straadt - færdiggøres januar 2023
 • Kraniosakralterapeut - ved Healing og Helse - færdiggøres december 2022