AMMEVEJLEDNING

Jeg er certificeret ammevejleder med speciale i orofaciale dysfunktioner, stramt tungebånd, OMFT og børn med spiseproblemer

Jeg tilbyder grundig, omsorgsfuld og kompetent ammevejledning hjemme hos dig.

Jeg har erfaring med vejledning inden for mange områder - her iblandt:

 • Generel amme-etablering
 • Babys sutteteknik - herunder også vurdering af babys mundmotorik og forbedring af denne
 • Ammestillinger
 • Ønsker om at komme af med ammebrikker
 • Fagligt kvalificeret vurdering af evt. tungebåndsproblematikker
 • Øgning af mælkeproduktion
 • Langtidsamning
 • Ammeaversioner
 • Nedtrapning af amning
 • Kombination af amning og supplering med f.eks. flaske
 • Ønske om ammestop


Min ammevejledning er præget af god tid og ro til at blive hjulpet godt og trygt i gang med amningen


Ammevejledning kan foregå hjemme hos dig (der betales for kørsel) eller online.

Jeg foretrækker at komme hjem til dig.

Priser:


Alm. vejledning: 1495,- kr.:

 • indledende mailkorrespondance
 • op til 1½ timers vejledning (hjemmebesøg eller via Skype)
 • skriftlig handlingsplan på baggrund af vejledningssessionen
 • mulighed for opfølgende telefonsamtale eller mailsvar ved spørgsmål i op til 14 dage efter vejledningsdatoen


Opfølgende vejledning: 995,- kr.:

 • indledende mailkorrespondance
 • op til 1 times vejledning (hjemmebesøg eller via Skype)
 • skriftlig handlingsplan på baggrund af vejledningssessionen
 • mulighed for opfølgende telefonsamtale eller mailsvar ved spørgsmål i op til 14 dage efter vejledningsdatoen


Ammeforberedende vejledning: 995,- kr.:

 • indledende mailkorrespondance
 • op til 1 times vejledning med fokus på at blive klædt godt på til at skulle amme sit lille barn, når det er kommet til verden (hjemmebesøg eller via Skype)
 • Skriftligt materiale om den første tid med amning
 • mulighed for at få svar på spørgsmål til det skriftlige materiale 

Jeg har disse relevante uddannelser/kurser i forhold til ammevejledning:

 • Certificeret ammevejleder - ved Astrid Givard og Elisa Luna
 • Basiskursus i orofaciale dysfunktioner herunder stramt tungebånd - ved OMFT Akademiet
 • OMFT kursus - ved OMFT Akademiet
 • Test af primitive reflekser - ved Lene Munck
 • SOS Approach to Feeding - ved Dr. Kay A. Toomey, PhD og Dr. Erin S. Ross, PhD


Jeg er i gang med disse relevante uddannelser/kurser i forhold til ammevejledning:

 • TOT’s Functional assessement and remediation (undersøgelse af tungens bevægelser i relation til tungebåndet) - ved Lori Overland - færdiggøres december 2022
 • Børnesundhedsvejleder - ved Anette Straadt - færdiggøres december 2022
 • Kraniosakralterapeut - ved Healing og Helse - færdiggøres december 2022