SANSEINTEGRATION, PRIMITIVE REFLEKSER OG MOTORISK UDVIKLING

Hjælp dit barn til at være i balance

KONSULTATIONEN


Den første konsultation omfatter grundig undersøgelse/test- og vurdering af alle grundlæggende sanser, motorisk udvikling, relevante primititve reflekser og barnets nervesystem helt generelt.

Jeg samler alle observationer og laver en samlet vurdering af, om der er ubalancer i sanseintegrationen, om der er motoriske udfordringer og om der er aktive primitive reflekser, som i forhold til barnets alder burde være integrerede.

Alle observationer sammenfattes og føres i journal, så de kan bruges til et videre forløb, hvis et sådant anbefales, og så det bliver tydeligt ved senere re-test, hvor der er fremskridt.

Forud for konsultationen bedes du som forælder besvare et spørgeskema vedr. barnets forhistorie, symptomer m.m. 

Med afsæt i svarene fra spørgeskemaet og observationerne fra testen får du en vurdering af, om det er relevant at sætte et forløb i gang.

Anbefaler jeg et forløb, bliver du vejledt i den plan, som foreslås, og derudover sammensætter jeg et program med øvelser. Der laves opfølgening hver 4. uge. I forbindelse med opfølgning laves nyt øvelsesprogram til hjemmetræning.

Min tilgang til aktive primitive reflekser er, at jeg oplever, at de er vigtige at få integreret for at give barnet det bedste grundlag for at komme i mål med en god balance i sin sanseintegration og med at udvikle sig motorisk. Jeg laver hands-on-behandling (SOK) af de relevante primitive reflekser og støtter med øvelser, som stimulerer til god balance på barnets hjernehalvdele.


Jeg har følgende relevante uddannelser/kurser i forhold til at teste sanserne og arbejde med sanseintegration:

 • Sanseterapeut - ved Kirsten Teichert
 • Sanseintegrationsvejleder - ved Oliver Laage
 • Test af primitive reflekser - ved Lene Munck
 • Rehabilitering af primitive reflekser - ved Lene Munck
 • Primitive refleksers betydning for skoleparathed - ved Lene Munck
 • Test- og hands-on-behandling af primitive reflekser (SOK) samt træning af hemisfæreubalancer - ved Anita Damgaard Skau
 • BevægelsesMENTOR - ved Charlotte Runge
 • BBAUM (behandlingsmetode til at skabe ro i kroppen i forhold til forskellige problematikker) - ved Marlene Juul Houmann

ALDERSGRUPPE

Konsultationen kan tilbydes alle, men mit fokus er baby, barn og teenager.

Forælder deltager i konsultationen.

Pris for første konsultation:

1500,- kr.

Inkluderer:

 • Fuld test af alle grundlæggende sanser, relevante primitive reflekser samt almen mototik
 • Udfyldning af vurderingsskema
 • Vejledning/oplæg til evt. videre forløb
 • Planlægning af øvelsesprogram


Priser for opfølgende konsultation for alle aldre:

950,- kr.

Inkluderer:

 • Opfølgning
 • Hands-on-integration af relevante primitive reflekser
 • Vejledning
 • Tilpasning af forløb
 • Nyt øvelsesprogram

Restest aftales individuelt


Ved udeblivelse uden afbud, opkræves 300,- kr. i gebyr.