SANSEINTEGRATION OG MOTORISK UDVIKLING

Hjælp dit barn til at være i balance

KONSULTATIONEN


Den første konsultation omfatter grundig test- og vurdering af alle grundlæggende sanser og vurdering af, om der er ubalancer i sanseintegrationen. Derudover testes for relevante primitive reflekser.

Alle observationer sammenfattes og føres i journal, så de kan bruges til et videre forløb, hvis et sådant anbefales, og så det bliver tydeligt ved en evt. re-test, hvor der er fremskridt.

Findes det relevant at undersøge for stramt tungebånd gøres dette også i forbindelse med konsultationen.

Forud for konsultationen bedes du som forælder besvare et spørgeskema vedr. barnets forhistorie, symptomer m.m. 

Med afsæt i svarene fra spørgeskemaet og observationerne fra testen får du en vurdering af, om det er relevant at sætte et forløb i gang.

Anbefaler jeg et forløb, bliver du vejledt i den plan, som foreslås, og derudover lægges et program med øvelser.

Findes det relevant at teste hemisfærebalance (træning af hjernehalvdelene) og/eller ydereligere primitive reflekser, kan dette lægges ind i en opfølgende konsultation og evt. relevante øvelser i den sammenhæng integreres i træningsprogrammet. 


Jeg har følgende relevante uddannelser/kurser i forhold til at teste sanserne og arbejde med sanseintegration:

 • Sanseterapeut - ved Kirsten Teichert
 • Sanseintegrationsvejleder - ved Oliver Laage
 • BBAUM (behandlingsmetode til at skabe ro i kroppen i forhold til forskellige problematikker) - ved Marlene Juul Houmann
 • Test af primitive reflekser - ved Lene Munck
 • Rehabilitering af primitive reflekser - ved Lene Munck
 • Primitive refleksers betydning for skoleparathed - ved Lene Munck


Jeg er i gang med denne relevante uddannelse i forhold til at teste sanserne og arbejde med sanseintegration:

 • BevægelsesMENTOR - ved Charlotte Runge - færdiggøres november 2022

ALDERSGRUPPE

 Jeg tester for ubalancer i sanseintegrationen og planlægger træningsforløb for børn i alderen

0-12 år.

Forælder deltager i konsultationen.

Pris for første konsultation:

1395,- kr.

Inkluderer:

 • Fuld test af alle grundlæggende sanser samt samt relevante primitive reflekser
 • Udfyldning af vurderingsskema
 • Vejledning/oplæg til evt. videre forløb
 • Planlægning af øvelsesprogram


Priser for opfølgende konsultation for alle aldre:

45 minutter: 650,- kr. 

60 minutter: 895,- kr.

Inkluderer:

 • Opfølgning
 • re-test
 • Vejledning
 • Tilpasning af forløb
 • Nyt øvelsesprogram