SANSEINTEGRATION, PRIMITIVE REFLEKSER OG MOTORISK UDVIKLING

Hjælp dit barn til at være i balance

KONSULTATIONEN


Den første konsultation omfatter grundig undersøgelse/test- og vurdering af alle grundlæggende sanser, motorisk udvikling, relevante primititve reflekser og barnets nervesystem helt generelt.

Jeg samler alle observationer og laver en samlet vurdering af, om der er ubalancer i sanseintegrationen, om der er motoriske udfordringer og om der er aktive primitive reflekser, som i forhold til barnets alder og udvikling burde være integrerede.

Alle observationer sammenfattes og føres i journal, så de kan bruges til et videre forløb, hvis et sådant anbefales, og så det bliver tydeligt ved senere re-test, hvor der er fremskridt.

Forud for konsultationen bedes du som forælder besvare et spørgeskema vedr. barnets forhistorie, symptomer m.m. 

Med afsæt i svarene fra spørgeskemaet og observationerne fra testen får du en vurdering af, om det er relevant at sætte et forløb i gang.

Anbefaler jeg et forløb, bliver du vejledt i den plan, som foreslås, og derudover sammensætter jeg et program med øvelser. Der laves opfølgening hver 3. til 4. uge. I forbindelse med opfølgning laves nyt øvelsesprogram til hjemmetræning.


Jeg har følgende relevante uddannelser/kurser i forhold til at teste sanserne og arbejde med sanseintegration:

 • Sanseterapeut - ved Kirsten Teichert
 • Sanseintegrationsvejleder - ved Oliver Laage
 • Test af primitive reflekser - ved Lene Munck
 • Rehabilitering af primitive reflekser - ved Lene Munck
 • Primitive refleksers betydning for skoleparathed - ved Lene Munck
 • BevægelsesMENTOR - ved Charlotte Runge
 • BBAUM (behandlingsmetode til at skabe ro i kroppen i forhold til forskellige problematikker) - ved Marlene Juul Houmann

ALDERSGRUPPE

Konsultationen kan tilbydes alle, men mit fokus er baby, barn og teenager.

Forælder deltager i konsultationen.

Pris for første konsultation:

1500,- kr.

Inkluderer:

 • Fuld test af alle grundlæggende sanser, relevante primitive reflekser samt almen mototik
 • Udfyldning af vurderingsskema
 • Vejledning/oplæg til evt. videre forløb
 • Planlægning af øvelsesprogram


Priser for opfølgende konsultation for alle aldre:

950,- kr.

Inkluderer:

 • Opfølgning
 • Vejledning
 • Tilpasning af forløb
 • Nyt øvelsesprogram

Restest aftales individuelt


Ved udeblivelse uden afbud, opkræves 300,- kr. i gebyr.