PRIMITIVE REFLEKSER

Test og rehabilitering (integration)

KONSULTATIONEN


Den første konsultation omfatter test af alle vigtige primitive reflekser samt en gennemgang af barnets sansemotoriske balance. Alle observationer føres i journal, så det ved re-test er tydeligt, hvor der er fremskridt.

Findes det relevant at undersøge for stramt tungebånd gøres dette også i forbindelse med konsultationen.

Forud for konsultationen bedes du besvare et spørgeskema vedr. forhistorie og symptomer m.m. 

Med afsæt i svarene fra spørgeskemaet og observationerne fra testen får du en vurdering af, om det er relevant at sætte et forløb i gang.

Anbefaler jeg et forløb, bliver du vejledt i den plan, som foreslås, og derudover lægges et program med øvelser.

Findes det relevant at teste barnets sanseintegration og/eller hemisfærebalance (træning af hjernehalvdelene) yderligere, kan dette lægges ind i en opfølgende konsultation og evt. relevante øvelser i den sammenhæng integreres i træningsprogrammet. 


Jeg har følgende relevante uddannelser/kurser i forhold til at teste og rehabilitere (integrere) primitive reflekser:

 • Test af primitive reflekser - ved Lene Munck
 • Rehabilitering af primitive reflekser - ved Lene Munck
 • Primitive refleksers betydning for skoleparathed - ved Lene Munck

  ALDERSGRUPPE

  Jeg kan teste for aktive primitive reflekser og planlægge træningsforløb for rehabilitering (integration) af relevante reflekser i forhold til alle aldersgrupper.

  Pris for første konsultation: 

  1395,- kr.

  Inkluderer:

  • Fuld test af alle vigtige primitive reflekser
  • Udfyldning af vurderingsskema
  • Vejledning/oplæg til evt. videre forløb
  • Planlægning af øvelsesprogram

  Priser for opfølgende konsultation for alle aldre:

  895,- kr.

  Inkluderer:

  • Opfølgning
  • Vejledning
  • Tilpasning af forløb
  • Nyt øvelsesprogram

  Retest aftales individuelt.


  Ved udeblivelse uden afbud, opkræves 300,- kr. i gebyr.